Exo 6.21: Izhar boys, Korah, Nefeg, an Zikri.
Neh 11.9: Joel, Zikri boy, stay in charge a dem, an Judah, Hassenuah boy, stay
Neh 12.17: Zikri was leada fo da Abijah ohana.