Gen 22.22: An Nahor get odda kids Kesed, Hazo, Pildash, Yidlaf, an Betu`el.
Gen 22.23: (Betu`el, he Rebecca fadda.
Gen 24.15: (Her fadda, Betu`el.”
Gen 24.15: Nahor wife, Milkah, an Betu`el dea boy.
Gen 24.24: Rebecca tell him, “Me, I Betu`el daughta.
Gen 24.47: She tell me, ‘Me, I Betu`el daughta.
Gen 25.20: Her fadda, Betu`el da Aram guy from Padan-Aram.)
Gen 28.2: You gotta go now Padan-Aram side, by yoa mudda's fadda Betu`el house.
Gen 28.5: Laban fadda was Betu`el da Aram guy, an Laban sista was Rebecca, Jacob an Esau