Gen 27.4: I like make blessing fo you befo I mahke.
Gen 27.7: Cuz I like make blessing lidat befo I mahke.
Gen 27.10: fadda fo eat um, so all da tings he goin tell fo make da blessing, all goin be fo you an not fo Esau!
Gen 27.19: Afta, you can tell me da blessing Yahweh do fo me bumbye.
head: Isaac Make Blessing Fo Jacob
Gen 27.27: da clothes, den he come shua az his son, an he make spesho blessing for him.”
Gen 27.33: An den, I wen make blessing fo him an tell all da good tings dat I like Yahweh do fo
Gen 27.33: An dat kine blessing, no can change!
Gen 27.35: Az how he wen take away da blessing dat was fo you!
Gen 27.38: Az ony one time you goin make blessing?”
Gen 32.26: You gotta give me one blessing firs, fo make good tings happen fo me.”
Gen 32.29: Right den an dea, da guy wen give Jacob one blessing fo make good tings happen fo him.
head: Jacob Make Blessing Fo Joseph Boys
Gen 48.14: numba one boy an suppose to get da spesho right hand kine blessing.
Gen 49.28: an dass wat dea fadda guy tell um wen he make da spesho blessing fo dem.
head: Dey Give Blessing Fo Da Jerusalem Wall
Neh 12.27: Da time fo give blessing fo da new town wall aroun Jerusalem, dey send peopo all da