Exo 26.15: “Fo da Place Fo Me Stay, make koa wood boards dat stand up all aroun fo hold da cloth.
Exo 26.26: “Make poles fo hold togedda da main boards from koa wood, 5 a dem fo da boards da north side a da
Exo 26.26: hold togedda da main boards from koa wood, 5 a dem fo da boards da north side a da Place Fo Me Stay, an 5 fo da boards da
Exo 26.27: da boards da north side a da Place Fo Me Stay, an 5 fo da boards da south side a my place.
Exo 26.27: Make 5 moa poles, fo da boards da back side a my place, dass da wes side.
Exo 26.28: Da middo pole fo hold da boards togedda gotta go ova all da boards, fo make dat side a da
Exo 26.28: middo pole fo hold da boards togedda gotta go ova all da boards, fo make dat side a da Tent.
Exo 26.29: Cova all da boards wit gold.
Exo 27.8: Make da altar wit notting inside, jus boards aroun da outside.
Exo 35.11: Fo da Tent, make da inside tent an da cova, da hooks an da boards, da bars an da poses, an da bases dat go undaneat, da Box
head: Da Boards Fo Da Tent
Exo 36.20: Da boards dat stand up fo hold up da Tent, dey make um outa koa
Exo 36.23: Fo da sout side a da Tent dey make 20 boards an 40 silva piers fo go unda da 20 boards, two piers fo
Exo 36.24: Tent dey make 20 boards an 40 silva piers fo go unda da 20 boards, two piers fo one board, wit holes fo da two piece dat
Exo 36.24: piece dat stick out from da board, an same ting fo all da boards.
Exo 36.25: Fo da odda side, da nort side, dey make 20 boards an 40 silva piers fo go unda da 20 boards, two piers fo
Exo 36.26: dey make 20 boards an 40 silva piers fo go unda da 20 boards, two piers fo one board, an same ting fo all da boards.
Exo 36.26: 20 boards, two piers fo one board, an same ting fo all da boards.
Exo 36.27: Fo da back side, dass da wes side, dey make six boards.
Exo 36.28: Fo da two back cornas a da Tent, dey make two boards wit cornas.
Exo 36.29: Da corna boards, jalike was two side boards dat come togedda, same same,
Exo 36.29: Da corna boards, jalike was two side boards dat come togedda, same same, but dey make um one piece
Exo 36.29: Da top side, get ring dea fo make da corner boards stay togedda wit da odda boards, da two sides.
Exo 36.29: ring dea fo make da corner boards stay togedda wit da odda boards, da two sides.
Exo 36.30: So fo da back side, get eight boards wit 16 silva piers, two piers unda ery board.
Exo 36.31: Dey make koa wood poles dat go across fo make da odda boards stay togedda.
Exo 36.31: Dey make five fo hold togedda da boards one side a da Tent, five fo hold togedda da boards da odda
Exo 36.32: da boards one side a da Tent, five fo hold togedda da boards da odda side a da Tent, an five fo hold togedda da boards
Exo 36.32: boards da odda side a da Tent, an five fo hold togedda da boards da back side a da Tent, da wes side.
Exo 36.33: pole across da middle, stay long so can go across all da boards dat stand up, from one end to da odda.
Exo 36.34: Dey cova da boards dat stand up wit gold, an make gold metal piece on top dem
Exo 38.7: Dey make da altar wit notting inside, jus boards aroun da outside.
Exo 38.27: pound silva fo melt an make da piers dat go undaneat da boards fo da main tent an undaneat da poses fo da thick curtain
Exo 39.33: all da stuffs fo go inside da tent: da hooks, Da stand up boards, an da poles dat go across da boards, Da poses an da
Exo 39.33: da hooks, Da stand up boards, an da poles dat go across da boards, Da poses an da piers, Da red leather cova from boy sheep
Exo 40.18: Moses dem wen put da piers on top da groun, an put da boards inside da pukas in da piers, an da poles dat go across da
Exo 40.18: inside da pukas in da piers, an da poles dat go across da boards dat stand up.
Exo 40.19: Den dey put da inside tent ova da boards, an dey put da outside tent ova dat, jalike Yahweh wen
Act 27.44: He wen tell da odda guys fo hang on da boards o da pieces from da boat.