Exo 28.19: Da third row, put jacint, agate, amethyst, Da las row, put beryl, onyx, jasper.
Exo 39.12: Da third row, jacint, agate, amethyst.
Rev 21.19: second one blue kine sapphire stone, da nex one red kine agate stone, da nex one green kine emerald stone, da nex one