1Ki 10.28: Solomon wen get his horses from Egypt an from Cilicia.
1Ki 10.28: He get govmen guys fo go Cilicia an bring back horses fo da regula price.
Act 6.9: fo da peopo dat wen come dea from Cyrene, Alexandria, Cilicia, an Asia.
Act 15.23: an sistas dat not Jews dat stay Antioch town, an Syria, an Cilicia.
Act 15.41: Paul dem wen go Syria an Cilicia, an wen kokua da church guys.
Act 21.39: I wen born Tarsus, Cilicia side.
Act 22.3: I wen born Tarsus town, Cilicia side.
Act 23.34: Wen he hear dat Paul stay come from Cilicia, he say, “I goin lissen to you wen da guys come dat poin
Act 27.5: We wen sail da deep ocean by da Cilicia an Pamfylia coast, an wen come Myra, Lycia side, an wen go
Gal 1.21: Den I wen go Syria an Cilicia side.