Lev 11.17: inside da boonies, all diffren kine hawk, da small owl, da cormorant, da pueo, da barn owl, da pelican, da fish eagle, da
Deu 14.17: da white owl, da pelican, da odda kine scavenja bird, da cormorant, da stork, any kine heron, da hoopoe bird, an da bat.