Isa 3.20: an bracelets, An da nice kine cloth fo cova dea face, Da crowns on top dea head, An da nice kine chain fo dea ankle, An da
Rev 4.10: Dey put dea crowns down in front his throne, an sing lidis: “You our Boss an